loading

FOR INNOVATION IN RETAIL START-UP AWARDS

In samenwerking met

 
 

HighCo lanceert First Awards, de eerste wedstrijd voor innoverende start-ups in de retailsector

Concept

DE STERKE OPKOMST VAN DIGITALE TECHNOLOGIEËN ZORGT VOOR FUNDAMENTELE VERANDERINGEN IN DE RETAILSECTOR:

 • Een eerste grote verandering is de toename van de het aantal contactpunten en het aantal gebruikte toestellen.
 • Daarnaast lijkt het klassieke patroon van tijd en ruimte te zijn verdwenen: we shoppen waar en wanneer we willen.
 • Tot slot is databeheer een absolute noodzaak geworden om op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen voorstellen aan shoppers en de ROI van de acties te verhogen.
 

De impact van die veranderingen is dus enorm: merken en winkelketens zijn bijna verplicht om hun marketing- en promotiestrategieën bij te sturen, net als hun communicatiedragers en -kanalen.

 

INNOVATIE IN DE SECTOR VORMT EEN BELANGRIJKE UITDAGING VOOR ALLE ACTOREN

ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

De wedstrijd staat open voor alle innoverende kmo's die producten of diensten hebben ontwikkeld die verband houden met de distributiesector, de FMCG-sector en de sales funnel.

Om te kunnen deelnemen, dient de start-up te voldoen aan de volgende criteria:

PRODUCT OF DIENST

01

Etre un produit, projet ou service répondant aux grandes problématiques du secteur.

02

S'inscrire dans l'univers du digital.

01

Producten, projecten of diensten die een antwoord bieden op de grote uitdagingen van de sector.

02

Situeert zich in de digitale wereld.

03

Projecten die zich toeleggen op de uitdagingen van Traffic Generation, Brand Promotion, klantgetrouwheid, databeheer en digitale reclame worden extra gewaardeerd.

DE ONDERNEMING

01

Mag maximaal 5 jaar oud zijn.

02

De producten of diensten die worden voorgesteld moeten al zo ver gevorderd zijn in hun ontwikkeling dat ze voldoen aan een aantal criteria om op de markt gebracht te worden.

03

Mag niet meer dan één miljoen euro opgehaald hebben sinds de oprichting ervan.
DE HOOFDPRIJS
Een financiering van 80.000 €

 

 

Een plek om te werken in de gebouwen van HighCo in Asse
Kansen om de juiste mensen te ontmoeten

De mogelijkheid om kennis te maken met en gezien te worden door 300 professionals uit de distributie en de groothandel.

De jury
img
Didier CHABASSIEU
HighCo | CEO
img
Gerrit VAN REETH
HighCo Benelux | Managing Director
img
Pierre Alexandre BILLIET
Gondola | General Manager
img
David VIGNERON
HighCo Data | Managing Director
img
Philippe Rangoni
Startups.be | Business Development Directors
img
François Laveissière
Auchan France | Directeur de l'Innovation
img
Jose ZURSTRASSEN
MyMicroInvenst.com | Executive Chairman
img
Frans Colruyt
Colruyt | Managing Director
img
Bruno Schroder
Microsoft Innovation Center | Vice President
img
IVAN SABBE
ISCP | CEO
img
Edward Boute
Google | Head of Partners Benelux
img
Bruno Wattenbergh
impulse.brussels | Operational Manager
img
Vincent Nolf
Metro | Managing Director
img
Olivier HUBLAU
HighCo Data | Managing Director
img
Raphaël HODIN
HighCo Box | Managing Director
KALENDER
12.04
Start First Awards wedstrijd

Online registratie via onderstaand formulier.

12.08
Deadline registratie

Sluiting van inschrijvingen.

19.08
Preselectie

Bekendmaking van de 12 geselecteerde inzendingen.

06.09
Auditie en selectie van de finalisten

Voorstelling van de 12 projecten aan de jury en selectie van de 6 finalisten.

13.10
Finale tijdens de “HighCo Phygital Insights 2016”

Gala-avond met pitch waarbij elke finalist 5 minuten de tijd krijgen om zijn project te verdedigen voor 300 professionals uit de FMCG -en retailwereld.

ORGANISATOR
 

HighCo

HighCo innoveert al sinds 25 jaar voortdurend om merken en detailhandelaars de beste marketingoplossingen te kunnen aanreiken.

HighCo biedt FMCG-merken en detailhandelaars intelligente marketingoplossingen aan om het gedrag van de shopper te beïnvloeden met de juiste aanbieding, op het juiste moment en via het juiste kanaal.

HighCo is actief in 15 landen en telt bijna 900 medewerkers. De onderneming staat genoteerd in compartiment C van de NYSE Euronext Paris en maakt deel uit van de Gaïa-Index, een selectie van 70 verantwoordelijke kmo's en middelgrote ondernemingen.

REGISTRATION

Registration are closed, appointment October 13th, 2016 to determine the winner!

CONTACTPERSONEN
 

HighCo

Shirley Boterdael

shirley.boterdael@highco.be

Céline Van Damme 

celine.van.damme@highco.be

Communicatieverantwoordelijke

 

Reglement

Réglement

Reglement First Award van 13/10/2016

 

ARTIKEL 1 : ORGANISATOREN

De bedrijven :

 • HighCo, SA met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, onder Franse rechtspraak en met maatschappelijke zetel in de Avenue Archimède 365 – CS 60346 – 13799 Aix-en-Provence cedex 3, ingeschreven in het handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 353 113 566 ;

 

 • HighCo DATA Benelux, NV, onder Belgische rechtspraak, met maatschappelijke zetel in de Kruiskouter 1, B - 1730 ASSE (België), en ingeschreven onder RPR Brussel nummer 0427.027.949.

(Hierna « de Organisatoren », « de Organisatie » of « HighCo »)

Organiseren de wedstrijd FIRST Awards (hierna de « Wedstrijd ») waarbij innoverende        « Start Ups » in de retailsector worden beloond volgens de modaliteiten die in dit reglement worden beschreven. Het reglement kan geraadpleegd worden op de website https://first-awards.highco.be.

 Contactgegevens Organisatoren :

 

ARTIKEL 2 : VOORWAARDEN TOT DEELNAME

Deelname aan de FIRST Awards Wedstrijd is gratis en toegankelijk voor alle innoverende « Start Ups » die voldoen aan de volgende voorwaarden (hierna de « Deelnemers ») :

 • Is maximaal sinds vijf jaar geregistreerd ;
 • Heeft zijn maatschappelijke zetel in België ;
 • Heeft een financiering nodig die lager is dan of gelijk is aan € 80 000 (tachtigduizend euro) ;
 • Doelpubliek is BtoB of BtoC ;
 • Heeft sinds zijn oprichting niet meer dan één miljoen euro opgehaald ;
 • Het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt moet reeds voldoende ontwikkeld zijn om te voldoen aan een aantal criteria voor commercialisering ;
 • Heeft een link met de RETAIL-sector en het proces van de shopper. Het product of de dienst die het bedrijf voorstelt moet een antwoord bieden op de grote uitdagingen van de marketing, zoals traffic generation, brand animation, klantgetrouwheid, databeheer en digitale reclame. Het kan van toepassing zijn op om het even welke stap in het proces van de shopper en via om het even welk contactpunt. Elk toestel of hulpmiddel dat de shopper in zijn proces gebruikt mag aangewend worden.

De Wedstrijd is toegankelijk voor alle Start-ups die voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, met uitzondering van de medewerkers van de Organisatoren en van de personen die meegewerkt hebben aan de organisatie van de Wedstrijd.

De deelname aan de Wedstrijd is strikt gelimiteerd tot één deelname per Start-up. Indien een deelnemer zich meer dan één keer inschrijft, dan zal zijn inschrijving niet worden weerhouden.

De Organisatoren behouden zich het recht voor om de nodige controles uit te voeren betreffende de identiteit, e-mailadres en/of postadres van de Deelnemers.

De deelnemers die geen, incorrecte of valse gegevens of identiteit registreren, worden gediskwalificeerd. Zo ook deelnemers die geen toestemming geven voor het verzamelen, opslaan of gebruik van gegevens die op hen betrekking hebben en strikt noodzakelijk zijn voor het beheer van de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 3 : MODALITEITEN VOOR DEELNAME

Om deel te nemen aan de Wedstrijd FIRST Awards dienen de Deelnemers zich voor 12 augustus 2016 middernacht te registreren op de website https://first-awards.highco.be door het inschrijvingsformulier in te vullen en alle verplichte velden in te vullen.

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die niet of slechts gedeeltelijk ontvangen worden via elektronische weg, om welke reden dan ook.

De Organisatoren behouden zich het recht voor om elke deelnemer op ieder moment te mogen uitsluiten indien hij dit regelement niet respecteert of indien hij het goede verloop van de Wedstrijd in het gedrang brengt.

Het recht op deelname aan de Wedstrijd is gratis. Kosten die voortvloeien uit de voorstelling van een kandidatuur (Eventuele kosten voor het opstellen van een dossier, verplaatsingskosten, restaurantkosten, overnachtingen, etc.) zijn ten laste van de Deelnemers. Er worden geen kosten terugbetaald.

 

ARTIKEL 4 : FASES VAN DE WEDSTRIJD

De verschillende fases van de wedstrijd zijn de volgende :

Fase 1 – Inschrijving :

De kandidaten hebben de tijd tot 12 augustus 2016 middernacht om hun inschrijvingsformulier te downloaden, in te vullen en in te dienen op de website https://first-awards.highco.be . Met informatie die wordt verstuurd via een ander kanaal (post, fax, etc…) wordt geen rekening gehouden.

Fase 2 – Selectie :

Deliberatie over de 12 dossiers die door het Selectiecomité zullen weerhouden worden onthuld 19 augustus 2016. Het Selectiecomité bestaat uit leden van de Organisatie. Na deze fase zullen de geselecteerde Deelnemers met het zicht op Fase 3 gecontacteerd worden door de Organisatoren.

Fase 3 – Auditie voor de Jury :

De audities voor de 12 geselecteerde Deelnemers zal plaatsvinden op 6 september 2016 in Grimbergen (België). Tijdens deze audities zullen de Deelnemers hun project moeten voorstellen aan een jury die bestaat uit leden van de Organisatie en professionals uit de distributie en de groothandel. Vervolgens zullen ze een gesprek voeren met de leden van de jury onder de vorm van « vraag & antwoord». Na deze audities stelt de jury een lijst van 6 finalisten samen.

Fase 4 – Finale voorstelling en verkiezing van de winnaar door stemming :

Tijdens Phygital Insights 2016 op 13 oktober 2016 zullen de 6 finalisten elk 5 minuten de tijd krijgen om hun project voor te stellen aan een Assemblee van Professionals. Deelnemers die hun bedrijf tijdens deze finalevoorstelling niet kunnen komen voorstellen worden automatisch gediskwalificeerd. Na deze laatste presentaties zal er een live stemming plaatsvinden om de winnaar van de wedstrijd aan te duiden.

De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien zij één van de deelnemers niet kunnen bereiken tijdens één van de hierboven vermelde fases door foutieve informatie of omwille van een andere reden die buiten hun macht ligt.

 

ARTIKEL 5 : SELECTIECRITERIA VAN DE WINNAARS

Het Selectiecomité, de Jury en de Assemblee van Professionals kiezen en stemmen op een soevereine manier voor de Deelnemers, zonder dat ze hun keuze moeten motiveren. Noch moeten ze enige vorm van verantwoording afleggen tegenover de niet-geselecteerde Deelnemers.

Daar het selectiecomité, de Jury en de Assemblee van professionals soeverein kiezen en stemmen, kan er volgens het reglement geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing van deze laatsten.

 

ARTIKEL 6 : PRIJSUITREIKING

6.1 Het prijzengeld wordt toegekend aan de winnende Start-up aan het einde van de Wedstrijd. De Organisatoren behouden zich het recht toe om de prijs, of een gedeelte ervan, niet toe te kennen indien zijn van mening zijn dat geen enkel van de voorgestelde projecten het verdient om beloond te worden.

6.2 De prijzen voor de winnaar van de Wedstrijd zijn de volgende :

 1. Een financiering van €80.000 aangeboden door HighCo,
 2. Gedurende 1 jaar een werkplek voor het winnende bedrijf in de gebouwen van HighCo in Asse.
 3. De mogelijkheid om 300 professionals uit de groothandel te ontmoeten op Phygital Insights 13 oktober 2016.

 

ARTIKEL 7 : REGLEMENT

Het reglement zal gedurende de hele looptijd van de Wedstrijd te vinden zijn op de website https://first-awards.highco.be.

Het reglement is gratis beschikbaar voor iedereen die het opvraagt bij de Organisatoren van de Wedstrijd op het adres van één van de organiserende bedrijven.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert automatisch dat de Deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt en dat hij de juistheid en waarachtigheid van alle geregistreerde informatie op zijn erewoord bevestigt. Het niet naleven van het vermelde reglement leidt automatisch tot een nietigverklaring van de deelname en de eventuele toekenning van de prijs die gespecifieerd is in artikel 6.

 

ARTIKEL 8 : INTELLECTUELE EIGENDOM

De Deelnemer garandeert dat hij, direct of door middel van een licentie, bij de presentatie over de vereiste intellectuele of industriële eigendomsrechten beschikt voor de ontwikkeling en commercialisering van het product of de oplossing die hij voorstelt.

Deze Wedstrijd geeft de Organisatoren geen enkele recht op aanspraak op een licentie op het product of de oplossing die wordt voorgesteld.

De Deelnemer draagt elke verantwoordelijkheid voor elk geschil met derden aangaande intellectuele eigendomsrechten voor het product of de oplossing die wordt voorgesteld en vrijwaart de organisatoren van ieder gevolg van dit feit, met in het bijzonder de financiële gevolgen.

De merknaam en het logo « HighCo » zijn exclusieve eigendom van de Organisatoren. Elke volledige of gedeeltelijke weergave, reproductie of gebruik door de Deelnemer van dit merk, logo of elk ander intellectueel eigendomsrecht is verboden zonder voorafgaande toestemming van de Organisatoren. De deelname aan de Wedstrijd vertegenwoordigt in geen enkel geval een toestemming voor het gebruik van om het even welk intellectueel eigendomsrecht op de creaties, merken, logo’s of uitvindingen van de Organisatoren.

 

ARTIKEL 9 : PORTRETRECHTEN

Iedere Deelnemer geeft, direct of indirect, gratis de toestemming aan de Organisatoren om zijn afbeelding op te slaan en te gebruiken voor elke vorm van ondersteuning (bijvoorbeeld : foto’s, video’s, audio) alsook voor zijn presentaties en de verdediging van zijn dossier.

Bijgevolg geeft de Deelnemer de Organisatoren de toestemming om gedurende twee jaar volgend op de indiening van het voorgestelde dossier om de afbeelding van de Deelnemer weer te geven, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken.

De vertrouwelijke informatie die gespecifieerd wordt in Artikel 11 zijn vrijgesteld van deze toestemming.

 

ARTIKEL 11 : PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die in het raam van deze Wedstrijd worden verzameld worden behandeld volgens de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het beheer van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer kunnen geraadpleegd worden via de Organisatoren en kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Antwoord op de vragen van de Deelnemers ;
 • Behandeling van kandidaat-dossiers ;
 • Versturen van informatie betreffende de Wedstrijd of een nieuwe editie ervan ;
 • Communicatie over het evenement.

Alle Deelnemers aan de Wedstrijd beschikken bij wet over het recht tot toegang en rechtzetting van hun eigen gegevens. Elke aanvraag tot toegang, rechtzetting of bezwaar dient per e-mail verstuurd te worden naar emmanuelle.luque@highco.be en celine.van.damme@highco.be of per post naar :

HighCo – Departement Communicatie

1, Kruiskouter

1730 Asse – België

 

ARTIKEL 11 : VERTROUWELIJKHEID

In het kader van de Wedstrijd en van de voorstelling van de dossiers kan het zijn dat de Deelnemers vertrouwelijke informatie dienen vrij te geven.

De Organisatoren, de leden van het Selectiecomité, de Jury en de Assemblee van Professionals verbinden zich ertoe om deze informatie met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen en om ze niet zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer te verspreiden, op voorwaarde dat ze op voorhand door de Deelnemer als « VERTROUWELIJK » werden aangeduid.

Niettegenstaande is het de Organisatoren in het kader van de communicatie over de Wedstrijd toegestaan om:

 • De maatschappelijke benaming van de Deelnemer, de naam van het dossier en de namen van de aanvragers van het dossier aan de pers mee te delen en te publiceren op hun website. (https://first-awards.highco.be )
 • De essentiële en niet-confidentiële gegevens betreffende het voorgestelde project wereldkundig te maken, zonder enig bezwaar van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 12 – VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de Organisatoren is strikt beperkt tot het afleveren van de prijs zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement.

Er dient opgemerkt te worden dat het Internet geen beveiligd netwerk is. De Organisatoren kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door eventuele virussen of hacking door derden in de terminal van de Deelnemers aan de Wedstrijd en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van een verbinding van de Deelnemers met het netwerk via de website.

De Organisatoren kunnen met name niet verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welke schade bij de Deelnemers, aan hun IT-apparatuur en aan de gegevens die daarop bewaard zijn, noch voor de mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke en professionele activiteiten.

De Organisatoren kunnen daarnaast ook niet verantwoordelijk gehouden worden indien één of meerdere Deelnemers zich niet kunnen verbinden met de website De Oranisatoren kunnen tevens niet verantwoordelijk gehouden worden indien één of meerdere Deelnemers zich niet kan verbinden met de Website of erop kan spelen door problemen of technische panne die te wijten zijn aan storingen op het netwerk.

De Organisatoren zouden de Wedstrijd volledig of gedeeltelijk kunnen annuleren mocht blijken dat er één of andere vorm van fraude werd gepleegd, meer bepaald computerfraude bij de deelname aan de Wedstrijd of bij de bepaling van de winnaars. Ze behouden zich het recht voor om in dat geval geen prijzen toe te kennen aan de fraudeurs en/of een juridische procedure tegen de fraudeurs op te starten bij de bevoegde rechtbank.

De Organisatoren doen de nodige inspanningen om een permanente toegang te voorzien op de website https://first-awards.highco.be, zonder enige verplichting om daarin te slagen. De Organisatoren kunnen omwille van technische redenen, updates, onderhoud, de toegang tot de website en de Wedstrijd te allen tijde opschorten. De Organisatie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.

Tot slot kunnen de Organisatoren niet verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welk incident dat kan voortvloeien uit het feit dat de winnaar gebruik maakt van de toegekende Prijs.

 

ARTIKEL 13 : WIJZIGING EN ANNULATIE

De Organisatoren behouden zich het recht voor om de duurtijd van de Wedstrijd in te korten of te verlengen, om deze laatste te wijzigen of te annuleren als de omstandigheden daartoe nopen, in het bijzonder in het geval van budgetaire tegenslagen, wijzigingen in de kalender, een tekort aan Deelnemers of een gebrek aan competenties bij de ingeschreven teams. De kandidaten onthouden zich in dat geval van elke klacht of schadeclaim.

 

ARTIKEL 14 : WETTELIJKHEID EN RECHTSPRAAK

Dit reglement valt onder de Belgische wet.

Ieder geschil dat voortvloeit uit de toepassing of de interpretatie van dit reglement zal opgelost worden door de Organisatoren.

Iedere betwisting betreffende de Wedstrijd die meer dan 3 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum wordt aangebracht, zal niet als onontvankelijk beschouwd worden.

Elk geschil aangaande deze Wedstrijd dat niet in der minne kan geregeld worden, zal behandeld worden door de handelsrechtbank van Brussel.